آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱۴۱ تا ۱۶۰ مورد از کل ۳۱۱ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
ماده واحده ایجاد زمینه و ظرفیت برای برگزاری موفق کرسی‌های آزاداندیشیفرهنگی
منشورتوسعه فرهنگ قرآنی فرهنگی
آیین‌نامه اتحادیه تشکل‌های اسلامی دانشگاهیان فرهنگی
نحوه تشکیل و صدور مجوز تأسیس انجمن‌های علمی، ادبی و هنریفرهنگی
نظام‌نامه هیأت حمایت از کرسی‎های نظریه‎پردازی، نقد و مناظره (ویژه معارف و علوم انسانی) فرهنگی
آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل، تقویت و توسعه بسیج دانشجوییفرهنگی
تأسیس خانه ملّی گفت و گوی آزاد فرهنگی
آیین‌نامه اجرایی کمیسیون بررسی موارد خاص استانی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی دانشجویی
آیین‌نامه اجرایی کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالیدانشجویی
تصویب‌نامه در مورد کاهش مشکلات دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور دانشجویی
تصویب‌نامه هیأت وزیران در مورد استفاده از تخفیف شهریه توسط دانشجویان خارج از کشوردانشجویی
تصویب‌نامه هیأت وزیران در مورد معادل ریالی ارز مربوط به دانشجویان بورسیه دستگاه‌هادانشجویی
آیین‌نامه ارزشیابی مدارک تحصیلی دانشگاه‌های خارج از کشوردانشجویی
آیین‌نامه اعزام دانشجویان دکترای داخل به دوره‌های تخصصی خارج از کشوردانشجویی
آیین‌نامه اعطای ارز و تسهیلات به دانشجویان ایرانی دوره‌های فوق لیسانس و دکتری شاغل تحصیل خارج از کشور که از بورس یا ارز دولتی استفاده نمی‌کنند دانشجویی
آیین‌نامه اعطای ارز و تسهیلات به دانشجویان ایرانی دوره‌های فوق لیسانس و دکتری شاغل تحصیل خارج از کشور که از بورس یا ارز دولتی استفاده نمی‌کنند دانشجویی
آیین‌نامه اعطای بورس تحصیلی و اعزام دانشجو به خارج از کشوردانشجویی
آیین‌نامه امتحانات ورودی تحصیلات تکمیلی به استثنای دکترای تخصصی داخل دانشجویی
آیین‌نامه برگزاری آزمون زبان‌های خارجی دانشجویی
آیین‌نامه بورس ترددی دانشجویی