آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱۴۱ تا ۱۶۰ مورد از کل ۳۱۱ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
استحقاق دو هفته مرخصی اجباری (تشویقی) به همسران زنان شاغل-
صدور رأی ایجاد وحدت رویه در خصوص مرخصی زایمان از ۶ ماه به ۹ ماه-
شیوه نامه اجرایی جشنواره دانشجوی نمونهدانشجویی
نظریه هیات مشاورین دیوان عدالت اداری در خصوص ماده ۵۵ اصلاحی آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها و عدم لزوم انتصاب ذیحساب در دانشگاه ها​-
شیوه نامه اجرایی جشنواره دانشجوی نمونهدانشجویی
قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشورقوانین مرتبط
قانون برنامه پنجساله ششم توسعهحقوقی
آیین نامه جشنواره دانشجوی نمونهدانشجویی
رأی وحدت رویه شماره۱۸۱ مورخ ۹۶/۰۳/۲۰ در خصوص ابطال بند ) و( دفترچه آزمون سراسری سال ۶۹۳۱ دانشگاهها و موسسات عالی کشور در اجرای مقررات ماده ۳۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۶۹۳۰ .حقوقی
کتابچه اموال غیر منقولحقوقی
ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در خصوص اموال دولتیحقوقی
لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی ، عمرانی و نظامی دولتحقوقی
قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتیحقوقی
قانون تعیین وضعیت املاک وقع در طرح های دولتی و شهرداری هاحقوقی
صدور مدرک حداکثر لیسانس افتخاری برای دانشجویان شهید مراکز تربیت معلم وابسته به وزارت آموزش و پرورش مصوب جلسه 276ایثارگران
فصل پنجم قانون محاسبات عمومی کشور درخصوص اموال دولتیحقوقی
شیوه نامه رسیدگی و رفع اختلاف دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۸ تصویب نامه شماره ۲۱۲۷۶۷/ت۳۷۵۵۰ک مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۶حقوقی
شیوه نامه رسیدگی به اختلافات موضوع تبصره ۸ ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولتحقوقی
تبصره ماده ۳۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولتحقوقی
ضوابط ارزیابی حافظان قرآن کریم آموزشی