آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱۲۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۳۱۱ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
اساسنامه پارک‌های علم و فناوری پژوهشی
اساسنامه تشکیل انجمن علمی دانشجویی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالیفرهنگی
اساسنامه جایزه علمی- فناوری پیامبر اعظم(ص)فرهنگی
اساسنامه دانشگاه پیام‌نور ‌تشکیلات، مالی و معاملاتی
اساسنامه دانشگاه تربیت مدرس مصوب تشکیلات، مالی و معاملاتی
اساسنامه دانشگاه جامع تکنولوژی آموزشی
اساسنامه سازمان مطالعه و تدوین کتب دانشگاهی در علوم اسلامی و انسانی تشکیلات، مالی و معاملاتی
اساسنامه شهرک‌های علمی و تحقیقاتی پژوهشی
اساسنامه شورای گسترش حوزه‌های علمیهآموزشی
اساسنامه شورای گسترش زبان و ادبیات فارسیتشکیلات، مالی و معاملاتی
اساسنامه صندوق رفاه دانشجویان دانشجویی
اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی پژوهشی
اساسنامه مؤسسه آموزش‌عالی علمی- کاربردیآموزشی
اساسنامه مؤسسه آموزش‌عالی غیردولتی- غیرانتفاعیآموزشی
اساسنامه نمونه صندوق‌های پژوهش و فناوری غیردولتی پژوهشی
اساسنامه نهاد نمایندگان مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها فرهنگی
استحقاق دو هفته مرخصی اجباری (تشویقی) به همسران زنان شاغل-
استفاده دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و تحقیقاتی از کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی تشکیلات، مالی و معاملاتی
اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشوردانشجویی
اصلاح موادی از اساسنامه دانشگاه تربیت مدرستشکیلات، مالی و معاملاتی