آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱۲۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۳۱۲ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
ضوابط شمول تحصیل رایگان در دانشگاه‌ها برای حافظان کل قرآن کریم (موضوع بند 113 قانون بودجه سال 1390 کل کشور) آموزشی
ضوابط ارزیابی حافظان قرآن کریم آموزشی
صدور مدرک حداکثر لیسانس افتخاری برای دانشجویان شهید مراکز تربیت معلم وابسته به وزارت آموزش و پرورش مصوب جلسه 276ایثارگران
شیوه نامه اجرایی جشنواره دانشجوی نمونهدانشجویی
شیوه نامه اجرایی جشنواره دانشجوی نمونهدانشجویی
شیوه‌نامه اعطای بورس تحصیلی به دانشجویان غیرایرانی دانشجویی
شیوه‌نامه اجرایی آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی اعضای هیات علمی
شاخص‌های ارزیابی آموزش‌عالیکلیات
سیاست‎ها و راهکارهای کاهش مهاجرت نخبگانپژوهشی
سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه در حوزه آموزش‌عالیکلیات
سیاست‌های کلی نظام برای رشد و توسعه علمی و تحقیقاتی کشور در بخش آموزش‌عالی و مراکز تحقیقاتی کلیات
سیاست‌های راهبردی اسلامی شدن دانشگاه‌ها فرهنگی
سیاست‌های حمایت و هدایت استعدادهای درخشان ‌‌مصوبآموزشی
سیاست‌ها، حدود وظایف و نحوه فعالیت مراکز مجری آموزش‌های آزاد کشور آموزشی
سیاست‌ها و ضوابط پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)پژوهشی
سیاست‌ها و راهبردهای ارتقا و توسعه فناوری نانو در جمهوری اسلامی ایرانپژوهشی
سهمیه به جانبازان روشندل برای پذیرش بدون آزمون در مقاطع تحصیلات تکمیلی ایثارگران
سند راهبردی کشور در امور نخبگان پژوهشی
سند چشم‌انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران،کلیات
راهکارهای بهبود وضعیت نخبگان و استعدادهای برتر پژوهشی