آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۸۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۳۱۱ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
آیین‌نامه جشنواره بین‌المللی فارابیفرهنگی
آیین‌نامه حفظ حدود آداب اسلامی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالیفرهنگی
آیین‌نامه دوره دکترا (Ph.D) آموزشی
آیین‌نامه دوره دکترا (Ph.D)آموزشی
آیین‌نامه دوره دکترا (Ph.D) آموزشی
آیین‌نامه دوره کارشناسی ارشد ناپیوستهآموزشی
آیین‌نامه دوره کارشناسی ارشد ناپیوستهآموزشی
آیین‌نامه سازماندهی و تشکیلات دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشیتشکیلات، مالی و معاملاتی
آیین‌نامه ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور کلیات
آیین‌نامه سرپرستی دانشجویان غیرایرانی در دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش‌عالیدانشجویی
آیین‌نامه شورای اسلامی شدن مراکز آموزشی فرهنگی
آیین‌نامه شورای تخصصی توسعه فرهنگ قرآنی فرهنگی
آیین‌نامه صدور مجوز تأسیس و فعالیت واحدهای پژوهشی غیردولتی (متشکل از اشخاص حقیقی) پژوهشی
آیین‌نامه عمومی مسابقات ورزشی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی دانشجویی
آیین‌نامه فعالیت‌های برون‌مرزی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و همکاری با دانشگاه‌های خارجی تشکیلات، مالی و معاملاتی
آیین‌نامه کانون‌های فرهنگی دانشجویان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالیفرهنگی
آیین‎نامه مؤسسات آموزش‌عالی حوزویتشکیلات، مالی و معاملاتی
آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی، پژوهشی و فناوریتشکیلات، مالی و معاملاتی
آیین‌نامه مهمانی و انتقال دانشجویان دوره‌های کاردانی و کارشناسی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی دولتی و غیردولتی دانشجویی
آیین‌نامه نحوه اعطای دکترای افتخاریآموزشی