آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۸۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۳۱۱ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
دستورالعمل تشکیل شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی تشکیلات، مالی و معاملاتی
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرانکلیات
آیین‌نامه ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور کلیات
دستورالعمل تشکیل هیأت‌های اجرایی استانی جذب هیأت علمی مراکز دانشگاه پیام‌نور اعضای هیات علمی
منشور حقوق شهروندیقوانین مرتبط
آیین‌نامه سرپرستی دانشجویان غیرایرانی در دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش‌عالیدانشجویی
دستورالعمل تشکیل هیأت‌های اجرایی جذب استانی اعضای هیأت علمی (مدرسان) مراکز دانشگاه جامع علمی- کاربردی اعضای هیات علمی
قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیمقوانین مرتبط
آیین‌نامه شورای اسلامی شدن مراکز آموزشی فرهنگی
قانون جرم سیاسیقوانین مرتبط
آیین‌نامه شورای تخصصی توسعه فرهنگ قرآنی فرهنگی
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعاتقوانین مرتبط
آیین‌نامه صدور مجوز تأسیس و فعالیت واحدهای پژوهشی غیردولتی (متشکل از اشخاص حقیقی) پژوهشی
قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فسادقوانین مرتبط
آیین‌نامه عمومی مسابقات ورزشی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی دانشجویی
آیین‌نامه فعالیت‌های برون‌مرزی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و همکاری با دانشگاه‌های خارجی تشکیلات، مالی و معاملاتی
دستورالعمل ماده 17 اساسنامه صندوق رفاه دانشجویی دانشجویی
آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی، پژوهشی و فناوریتشکیلات، مالی و معاملاتی
آیین‌نامه مهمانی و انتقال دانشجویان دوره‌های کاردانی و کارشناسی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی دولتی و غیردولتی دانشجویی
دستورالعمل نحوه اعطای بورس تحصیلی به دانشجویان دوره‌های دکترای تخصصی داخل دانشجویی