آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۳۱۲ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
قانون اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشوردانشجویی
قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشوردانشجویی
آیین نامه آموزشی دوره دکتری (phd) مصوب ۱۳۹۴آموزشی
دستور العمل های دفتر حقوقی جهت رعایت دقیق مقررات قانونی و کاهش مراجعات و تنظیم امور جاریقوانین و مقررات
آیین‌نامه انجمن‌ها و اتحادیه‌های علمی دانشجویی (قدیمی)فرهنگی
آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی مؤسسه‌های آموزشی و پژوهشیاعضای هیات علمی
نقشه جامع علمی کشورکلیات
نظام‌نامه هیأت حمایت از کرسی‎های نظریه‎پردازی، نقد و مناظره (ویژه معارف و علوم انسانی) فرهنگی
نحوه تشکیل و صدور مجوز تأسیس انجمن‌های علمی، ادبی و هنریفرهنگی
موافقت اصولی با صدور مدرک تحصیلی افتخاری برای دانشجویان شهید مصوب جلسه 172 ایثارگران
موادی از لایحه جامع خدمت‌رسانی به ایثارگرانایثارگران
موادی از قانون نظام وظیفه عمومی دانشجویی
موادی از قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب اعضای غیرهیأت علمی
موادی از قانون حمایت از آزادگان (‌اسرای آزاد شده) بعد از ورود به کشور ایثارگران
موادی از قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دانشجویی
موادی از قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی ایثارگران
موادی از قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایرانکلیات
موادی از قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ایثارگران
موادی از قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ایثارگران
منشورتوسعه فرهنگ قرآنی فرهنگی