آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۳۱۲ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشورقوانین مرتبط
نظریه هیات مشاورین دیوان عدالت اداری در خصوص ماده ۵۵ اصلاحی آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها و عدم لزوم انتصاب ذیحساب در دانشگاه ها​-
صدور رأی ایجاد وحدت رویه در خصوص مرخصی زایمان از ۶ ماه به ۹ ماه-
استحقاق دو هفته مرخصی اجباری (تشویقی) به همسران زنان شاغل-
تجویز دو هفته مرخصی اجباری (تشویقی) برای مردانی که همسر آنان شاغل می باشد-
تأکید بر برخورداری کارکنان زن شاغل در بخش خصوصی از مرخصی زایمان ۹ ماهه-
آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان دردوره تحصیلی دکتری -از سال ۹۴-۹۵ مصوب ۱۳۹۳/۰۳/۲۷ شورای هدایت استعدادهای درخشانآموزشی
آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی - پیوسته وناپیوسته مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ شورای عالی برنامه ریزیآموزشی
آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد مصوب ۱۳۹۴/۰۷/۰۴ شورای عالی برنامه ریزیآموزشی
قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی مصوب ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ مجلس شورای اسلامیدانشجویی
قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فسادقوانین مرتبط
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعاتقوانین مرتبط
قانون جرم سیاسیقوانین مرتبط
قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیمقوانین مرتبط
منشور حقوق شهروندیقوانین مرتبط
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرانکلیات
قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایرانکلیات
اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشوردانشجویی
قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشوردانشجویی
آیین نامه اجرایی قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشوردانشجویی