آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۲۲۱ تا ۲۴۰ مورد از کل ۳۱۱ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
اصول حاکم بر دانشگاه اسلامی فرهنگی
اصولی از قانون اساسی مرتبط با آموزش‌عالیکلیات
قانون بودجه1392قوانین و مقررات
اعزام دانشجویان آزاد به خارج از کشور با هزینه شخصی دانشجویی
قانون پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌عالی کشور دانشجویی
قانون تأسیس دانشگاه تهرانکلیات
قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی دانشجویی
قانون تسهیلات استخدامی ویژه فرزندان شاهد مصوبایثارگران
قانون تشکیل، تقویت و توسعه بسیج دانشجویی فرهنگی
قانون تشکیل، تقویت و توسعه بسیج دانشجویی فرهنگی
امکان ادامه تحصیل دانشجویان دختر مسلمان محجبه دانشگاه‌های فرانسه، آلمان و ترکیه در دانشگاه‌های ایران دانشجویی
قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشیکلیات
قانون تعطیل مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون اخذ مجوز قانونی دایر شده و می‌شود انتظامی، انضباطی و تخلفات
اهداف و سیاست‌های ناظر بر برگزاری اردوهای دانش‌آموزی و دانشجوییدانشجویی
قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات پژوهشی
اهداف، وظایف و ترکیب هیأت‌های مرکزی و اجرایی جذب هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی اعضای هیات علمی
قانون رسیدگی به تخلفات اداری انتظامی، انضباطی و تخلفات
ایجاد دفتر خاص رسیدگی به امور ایثارگران در دانشگاه‌ها مصوب جلسه 274 ایثارگران
قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری انتظامی، انضباطی و تخلفات
ایجاد کمیته مطالعه برنامه‌ریزی آزمون ورودی دانشگاه دانشجویی