آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱۸۱ تا ۲۰۰ مورد از کل ۳۱۱ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
اساسنامه اتحادیه تشکل‌های اسلامی دانشجویی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌عالیفرهنگی
اساسنامه اصلاحی دانشگاه آزاد اسلامی تشکیلات، مالی و معاملاتی
اساسنامه الگو برای مؤسسات آموزش‌عالی غیردولتی و غیرانتفاعی آموزشی
اساسنامه بنیاد ملّی نخبگان کشور پژوهشی
اساسنامه پارک‌های علم و فناوری پژوهشی
فصل اول- آیین‌نامه تسهیلات آموزشی ویژه دوره‌های کاردانی، کارشناسی ناپیوسته و پیوسته، ضمیمه آیین‌نامه آموزشی ایثارگران
اساسنامه تشکیل انجمن علمی دانشجویی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالیفرهنگی
اساسنامه جایزه علمی- فناوری پیامبر اعظم(ص)فرهنگی
اساسنامه دانشگاه پیام‌نور ‌تشکیلات، مالی و معاملاتی
اساسنامه دانشگاه تربیت مدرس مصوب تشکیلات، مالی و معاملاتی
فصل دوم- آیین‌نامه تسهیلات آموزشی دوره کارشناسی ارشد، ضمیمه آیین‌نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته ایثارگران
اساسنامه دانشگاه جامع تکنولوژی آموزشی
اساسنامه سازمان مطالعه و تدوین کتب دانشگاهی در علوم اسلامی و انسانی تشکیلات، مالی و معاملاتی
فصل سوم- آیین‌نامه تسهیلات آموزشی دوره دکترا، ضمیمه آیین‌نامه آموزشی مصوب جلسه ایثارگران
اساسنامه شهرک‌های علمی و تحقیقاتی پژوهشی
اساسنامه شورای گسترش زبان و ادبیات فارسیتشکیلات، مالی و معاملاتی
اساسنامه صندوق رفاه دانشجویان دانشجویی
اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی پژوهشی
اساسنامه مؤسسه آموزش‌عالی علمی- کاربردیآموزشی
اساسنامه مؤسسه آموزش‌عالی غیردولتی- غیرانتفاعیآموزشی