آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱۸۱ تا ۲۰۰ مورد از کل ۳۱۲ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
اهداف و سیاست‌های ناظر بر برگزاری اردوهای دانش‌آموزی و دانشجوییدانشجویی
امکان ادامه تحصیل دانشجویان دختر مسلمان محجبه دانشگاه‌های فرانسه، آلمان و ترکیه در دانشگاه‌های ایران دانشجویی
اعزام دانشجویان آزاد به خارج از کشور با هزینه شخصی دانشجویی
اصولی از قانون اساسی مرتبط با آموزش‌عالیکلیات
اصول حاکم بر دانشگاه اسلامی فرهنگی
اصلاح و تکمیل اساسنامه طرح شاهد ایثارگران
اصلاح موادی از اساسنامه دانشگاه تربیت مدرستشکیلات، مالی و معاملاتی
استفاده دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و تحقیقاتی از کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی تشکیلات، مالی و معاملاتی
اساسنامه نهاد نمایندگان مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها فرهنگی
اساسنامه نمونه صندوق‌های پژوهش و فناوری غیردولتی پژوهشی
اساسنامه مؤسسه آموزش‌عالی غیردولتی- غیرانتفاعیآموزشی
اساسنامه مؤسسه آموزش‌عالی علمی- کاربردیآموزشی
اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی پژوهشی
اساسنامه صندوق رفاه دانشجویان دانشجویی
اساسنامه شورای گسترش زبان و ادبیات فارسیتشکیلات، مالی و معاملاتی
اساسنامه شهرک‌های علمی و تحقیقاتی پژوهشی
اساسنامه سازمان مطالعه و تدوین کتب دانشگاهی در علوم اسلامی و انسانی تشکیلات، مالی و معاملاتی
اساسنامه دانشگاه جامع تکنولوژی آموزشی
اساسنامه دانشگاه تربیت مدرس مصوب تشکیلات، مالی و معاملاتی
اساسنامه دانشگاه پیام‌نور ‌تشکیلات، مالی و معاملاتی