آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۱۱ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
آزمون جانبازان روشندل در جهت ادامه تحصیل در مقاطع تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکترا) دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌عالی کشورایثارگران
آیین نامه آزمون دوره دکتری نیمه متمرکزآموزشی
آیین نامه آموزشی دوره دکتری (phd) مصوب ۱۳۹۴آموزشی
آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد مصوب ۱۳۹۴/۰۷/۰۴ شورای عالی برنامه ریزیآموزشی
آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی - پیوسته وناپیوسته مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ شورای عالی برنامه ریزیآموزشی
آیین نامه اجرایی قانون تعطیل موسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون مجوز قانونی دایر شده و می شودحقوقی
آیین نامه اجرایی قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشوردانشجویی
آیین نامه اجرایی ماده ۳۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰حقوقی
آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان دردوره تحصیلی دکتری -از سال ۹۴-۹۵ مصوب ۱۳۹۳/۰۳/۲۷ شورای هدایت استعدادهای درخشانآموزشی
آیین نامه تشکیل قطب های علمی مصوب ۱۳۹۵پژوهشی
آیین نامه جشنواره دانشجوی نمونهدانشجویی
آیین نامه شورای عالی برنامه ریزی آموزشیآموزشی
آیین نامه مستند سازی و تعیین بهره بردار اموال غیرمنقول دستگاههای اجراییحقوقی
آیین نامه و شیوه نامه قطبهای علمی مصوب 17 بهمن 88پژوهشی
آیین‌نامه آزمون‌های نیمه متمرکز ورودی دوره دکتری آموزشی
آیین‌نامه آموزش‌های علمی- کاربردی آموزشی
آیین‌نامه اتحادیه تشکل‌های اسلامی دانشگاهیان فرهنگی
آیین‌نامه اجرایی آموزش‌عالی آزادگانایثارگران
آیین‌نامه اجرایی پذیرش قهرمانان ملّی در رشته تربیت‌بدنی و علوم ورزشی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالیدانشجویی
‌آیین‌نامه اجرایی تبصره الحاقی قانون ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی به دانشگاه‌ها و ‌مؤسسات آموزش‌عالی ایثارگران