آیین نامه‌ها و فرم‌ها- قوانین و مقررات

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۲۸۶ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
سیاست‌ها، حدود وظایف و نحوه فعالیت مراکز مجری آموزش‌های آزاد کشور آموزشی
سیاست‌های حمایت و هدایت استعدادهای درخشان ‌‌مصوبآموزشی
آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد مصوب ۱۳۹۴/۰۷/۰۴ شورای عالی برنامه ریزیآموزشی
آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی - پیوسته وناپیوسته مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ شورای عالی برنامه ریزیآموزشی
آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان دردوره تحصیلی دکتری -از سال ۹۴-۹۵ مصوب ۱۳۹۳/۰۳/۲۷ شورای هدایت استعدادهای درخشانآموزشی
ضوابط ارزیابی حافظان قرآن کریم آموزشی
ضوابط شمول تحصیل رایگان در دانشگاه‌ها برای حافظان کل قرآن کریم (موضوع بند 113 قانون بودجه سال 1390 کل کشور) آموزشی
ضوابط کلی ارزشیابی صلاحیت علمی خبرگان بدون مدرک دانشگاهیآموزشی
اجازه شرکت دارندگان مدارک معادل کاردانی و کارشناسی در آزمون ورودی مقطع تحصیلی بالاتر و حذف عنوان معادل از دانشنامه آنانآموزشی
ضوابط کلی صدور مجوز تأسیس مؤسسات آموزش‌عالی غیردولتی و غیرانتفاعی آموزشی
ادامه تحصیل فارغ‌التحصیلان دوره‌های کاردانی آموزشی
ارزیابی مدارک تحصیلی صادر شده مدیریت حوزه علمیه قم آموزشی
عضویت یک نماینده از شورای گسترش حوزه‌های علمیه در شورای گسترش آموزش‌عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوریآموزشی
اساسنامه شورای گسترش حوزه‌های علمیهآموزشی
اساسنامه الگو برای مؤسسات آموزش‌عالی غیردولتی و غیرانتفاعی آموزشی
اساسنامه دانشگاه جامع تکنولوژی آموزشی
اساسنامه مؤسسه آموزش‌عالی علمی- کاربردیآموزشی
اساسنامه مؤسسه آموزش‌عالی غیردولتی- غیرانتفاعیآموزشی
قانون اعطای مدرک کارشناسی و بالاتر به حافظان کل قرآن آموزشی
کلیات آیین‌نامه تأسیس مؤسسات آموزش‌عالی غیردولتی- غیرانتفاعیآموزشی