آیین نامه‌ها و فرم‌ها- قوانین و مقررات

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۸۶ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
آیین‌نامه اجرایی کمیسیون بررسی موارد خاص استانی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی دانشجویی
تشکیل ستاد توسعه زیست‌فناوری پژوهشی
آیین‌نامه اجرایی کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالیدانشجویی
تشکیل شورای هماهنگی فعالیت‌های قرآنی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌عالیفرهنگی
آیین‌نامه اجرایی، شرح وظایف و ساختار سازمانی ستادها و ادارات کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌عالی تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوریایثارگران
تشکیل مرکز امور هیأت علمی در دانشگاه آزاد اسلامی اعضای هیات علمی
آیین‌نامه احراز استعدادهای برتر و نخبگی پژوهشی
تصویب نامه درخصوص مدت طرح کارورزی دانش‌آموختگان دانشگاه‌هاآموزشی
آیین‌نامه ارایه تسهیلات به برگزیدگان علمی برای ورود به دوره‌های تحصیلی بالاترآموزشی
تصویب‌نامه در مورد کاهش مشکلات دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور دانشجویی
آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی مؤسسه‌های آموزشی و پژوهشیاعضای هیات علمی
تصویب‌نامه هیأت وزیران در مورد استفاده از تخفیف شهریه توسط دانشجویان خارج از کشوردانشجویی
آیین‌نامه ارزشیابی صلاحیت علمی خبرگان بدون مدرک دانشگاهی آموزشی
تصویب‌نامه هیأت وزیران در مورد معادل ریالی ارز مربوط به دانشجویان بورسیه دستگاه‌هادانشجویی
آیین‌نامه ارزشیابی مدارک تحصیلی دانشگاه‌های خارج از کشوردانشجویی
تعاریف و ضوابط تأسیس مراکز تحقیقاتی پژوهشی
آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی، پژوهشی و فناوریاعضای غیرهیأت علمی
آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی، پژوهشی و فناوریاعضای هیات علمی
تکمیل آیین‌نامه انضباطی دانشجویان جمهوری اسلامی انتظامی، انضباطی و تخلفات
آیین‌نامه استفاده از فرصت‌های مطالعاتی برای اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی اعضای هیات علمی