آیین نامه‌ها و فرم‌ها- قوانین و مقررات

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱۰۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۲۸۶ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
دستورالعمل نحوه انتخاب اعضای هیأت علمی نمونه کشوریاعضای هیات علمی
آیین‌نامه نحوه پذیرش دانشجو در دوره دکتری تخصصی (Ph.D) نوبت دومآموزشی
دستورالعمل نحوه بازپرداخت وام‌های صندوق رفاه دانشجویان دانشجویی
آیین‌نامه نحوه تأسیس و توسعه مناطق ویژه علم و فناوری کشور پژوهشی
آیین‌نامه نحوه تأسیس و فعالیت مؤسسات آموزش‌عالی آزاد آموزشی
دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات داوطلبان و سایر مشمولین ماده 5 آیین‌نامه تشکیل هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌عالی کشور اعضای هیات علمی
آیین‌نامه نحوه تأمین اعضای هیأت علمی خارجی مورد نیاز مؤسسات آموزشی و پژوهشی اعضای هیات علمی
آیین‌نامه نحوه تشکیل و شرح وظایف کمیسیون موضوع ماده 4 فرهنگی
آیین‌نامه نحوه تشکیل و فعالیت واحدهای پژوهشی در دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها پژوهشی
آیین‌نامه نحوه نظارت بر فعالیت مؤسسات آموزش‌عالی غیردولتی غیرانتفاعیآموزشی
راهبردهای زیست‌فناوری پژوهشی
آیین‌نامه نحوه‌ برگزاری گردهمایی‌های بین‌المللی اعضای هیات علمی
راهکارهای بهبود وضعیت نخبگان و استعدادهای برتر پژوهشی
آیین‌نامه نقل و انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌عالی تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب شورای‌عالی طرح و برنامه شاهدایثارگران
آیین‌نامه کانون‌های فرهنگی دانشجویان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالیفرهنگی
آیین‎نامه تشکیل شورای هدایت استعدادهای درخشان ویژه وزارت علوم، تحقیقات و فناوریآموزشی
آیین‎نامه مؤسسات آموزش‌عالی حوزویتشکیلات، مالی و معاملاتی
سند چشم‌انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران،کلیات
سند راهبردی کشور در امور نخبگان پژوهشی
سهمیه به جانبازان روشندل برای پذیرش بدون آزمون در مقاطع تحصیلات تکمیلی ایثارگران