آیین نامه‌ها و فرم‌ها- قوانین و مقررات

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱۲۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۲۸۶ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
اساسنامه دانشگاه تربیت مدرس مصوب تشکیلات، مالی و معاملاتی
اساسنامه دانشگاه جامع تکنولوژی آموزشی
اساسنامه سازمان مطالعه و تدوین کتب دانشگاهی در علوم اسلامی و انسانی تشکیلات، مالی و معاملاتی
اساسنامه شهرک‌های علمی و تحقیقاتی پژوهشی
اساسنامه شورای گسترش حوزه‌های علمیهآموزشی
اساسنامه شورای گسترش زبان و ادبیات فارسیتشکیلات، مالی و معاملاتی
اساسنامه صندوق رفاه دانشجویان دانشجویی
اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی پژوهشی
اساسنامه مؤسسه آموزش‌عالی علمی- کاربردیآموزشی
اساسنامه مؤسسه آموزش‌عالی غیردولتی- غیرانتفاعیآموزشی
اساسنامه نمونه صندوق‌های پژوهش و فناوری غیردولتی پژوهشی
اساسنامه نهاد نمایندگان مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها فرهنگی
استفاده دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و تحقیقاتی از کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی تشکیلات، مالی و معاملاتی
اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشوردانشجویی
اصلاح موادی از اساسنامه دانشگاه تربیت مدرستشکیلات، مالی و معاملاتی
اصلاح و تکمیل اساسنامه طرح شاهد ایثارگران
اصول حاکم بر دانشگاه اسلامی فرهنگی
اصولی از قانون اساسی مرتبط با آموزش‌عالیکلیات
اعزام دانشجویان آزاد به خارج از کشور با هزینه شخصی دانشجویی
امکان ادامه تحصیل دانشجویان دختر مسلمان محجبه دانشگاه‌های فرانسه، آلمان و ترکیه در دانشگاه‌های ایران دانشجویی