آیین نامه‌ها و فرم‌ها- قوانین و مقررات

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱۲۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۲۸۶ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
سیاست‌ها و راهبردهای ارتقا و توسعه فناوری نانو در جمهوری اسلامی ایرانپژوهشی
سیاست‌ها و ضوابط پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)پژوهشی
سیاست‌ها، حدود وظایف و نحوه فعالیت مراکز مجری آموزش‌های آزاد کشور آموزشی
سیاست‌های حمایت و هدایت استعدادهای درخشان ‌‌مصوبآموزشی
سیاست‌های راهبردی اسلامی شدن دانشگاه‌ها فرهنگی
سیاست‌های کلی نظام برای رشد و توسعه علمی و تحقیقاتی کشور در بخش آموزش‌عالی و مراکز تحقیقاتی کلیات
قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی مصوب ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ مجلس شورای اسلامیدانشجویی
سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه در حوزه آموزش‌عالیکلیات
آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد مصوب ۱۳۹۴/۰۷/۰۴ شورای عالی برنامه ریزیآموزشی
سیاست‎ها و راهکارهای کاهش مهاجرت نخبگانپژوهشی
آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی - پیوسته وناپیوسته مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ شورای عالی برنامه ریزیآموزشی
آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان دردوره تحصیلی دکتری -از سال ۹۴-۹۵ مصوب ۱۳۹۳/۰۳/۲۷ شورای هدایت استعدادهای درخشانآموزشی
شاخص‌های ارزیابی آموزش‌عالیکلیات
شیوه‌نامه اجرایی آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی اعضای هیات علمی
شیوه‌نامه اعطای بورس تحصیلی به دانشجویان غیرایرانی دانشجویی
شیوه نامه اجرایی جشنواره دانشجوی نمونهدانشجویی
شیوه نامه اجرایی جشنواره دانشجوی نمونهدانشجویی
قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشورقوانین مرتبط
آیین نامه جشنواره دانشجوی نمونهدانشجویی
صدور مدرک حداکثر لیسانس افتخاری برای دانشجویان شهید مراکز تربیت معلم وابسته به وزارت آموزش و پرورش مصوب جلسه 276ایثارگران