آیین نامه‌ها و فرم‌ها- قوانین و مقررات

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱۲۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۲۸۶ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
دستورالعمل آیین جشن دانش‌آموختگی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشیفرهنگی
دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه اتحادیه تشکل‌های اسلامی دانشگاهیان فرهنگی
آیین‌نامه تشکیل کرسی‌های آزاد اندیشی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشیفرهنگی
دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه تشکل‌های اسلامی دانشگاهیان فرهنگی
آیین‌نامه جشنواره بین‌المللی فارابیفرهنگی
آیین‌نامه حفظ حدود آداب اسلامی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالیفرهنگی
دستورالعمل تشکیل باشگاه آزاداندیشی دانشگاهیان فرهنگی
آیین‌نامه شورای اسلامی شدن مراکز آموزشی فرهنگی
آیین‌نامه شورای تخصصی توسعه فرهنگ قرآنی فرهنگی
آیین‌نامه نحوه تشکیل و شرح وظایف کمیسیون موضوع ماده 4 فرهنگی
آیین‌نامه کانون‌های فرهنگی دانشجویان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالیفرهنگی
سیاست‌های راهبردی اسلامی شدن دانشگاه‌ها فرهنگی
ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی فرهنگی
اساسنامه اتحادیه تشکل‌های اسلامی دانشجویی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌عالیفرهنگی
اساسنامه تشکیل انجمن علمی دانشجویی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالیفرهنگی
اساسنامه جایزه علمی- فناوری پیامبر اعظم(ص)فرهنگی
اساسنامه نهاد نمایندگان مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها فرهنگی
اصول حاکم بر دانشگاه اسلامی فرهنگی
قانون تشکیل، تقویت و توسعه بسیج دانشجویی فرهنگی
قانون تشکیل، تقویت و توسعه بسیج دانشجویی فرهنگی