آیین نامه‌ها و فرم‌ها- قوانین و مقررات

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱۰۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۲۸۷ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
شیوه‌نامه اعطای بورس تحصیلی به دانشجویان غیرایرانی دانشجویی
شیوه‌نامه اجرایی آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی اعضای هیات علمی
شاخص‌های ارزیابی آموزش‌عالیکلیات
سیاست‎ها و راهکارهای کاهش مهاجرت نخبگانپژوهشی
سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه در حوزه آموزش‌عالیکلیات
سیاست‌های کلی نظام برای رشد و توسعه علمی و تحقیقاتی کشور در بخش آموزش‌عالی و مراکز تحقیقاتی کلیات
سیاست‌های راهبردی اسلامی شدن دانشگاه‌ها فرهنگی
سیاست‌های حمایت و هدایت استعدادهای درخشان ‌‌مصوبآموزشی
سیاست‌ها، حدود وظایف و نحوه فعالیت مراکز مجری آموزش‌های آزاد کشور آموزشی
سیاست‌ها و ضوابط پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)پژوهشی
سیاست‌ها و راهبردهای ارتقا و توسعه فناوری نانو در جمهوری اسلامی ایرانپژوهشی
سهمیه به جانبازان روشندل برای پذیرش بدون آزمون در مقاطع تحصیلات تکمیلی ایثارگران
سند راهبردی کشور در امور نخبگان پژوهشی
سند چشم‌انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران،کلیات
راهکارهای بهبود وضعیت نخبگان و استعدادهای برتر پژوهشی
راهبردهای زیست‌فناوری پژوهشی
دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات داوطلبان و سایر مشمولین ماده 5 آیین‌نامه تشکیل هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌عالی کشور اعضای هیات علمی
دستورالعمل نحوه بازپرداخت وام‌های صندوق رفاه دانشجویان دانشجویی
دستورالعمل نحوه انتخاب اعضای هیأت علمی نمونه کشوریاعضای هیات علمی
دستورالعمل نحوه اعطای بورس تحصیلی به دانشجویان دوره‌های دکترای تخصصی داخل دانشجویی