آیین نامه‌ها و فرم‌ها- قوانین و مقررات

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۸۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۲۸۶ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
آیین‌نامه دوره دکترا (Ph.D)آموزشی
آیین‌نامه دوره دکترا (Ph.D) آموزشی
آیین‌نامه دوره کارشناسی ارشد ناپیوستهآموزشی
آیین‌نامه دوره کارشناسی ارشد ناپیوستهآموزشی
آیین‌نامه سازماندهی و تشکیلات دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشیتشکیلات، مالی و معاملاتی
آیین‌نامه ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور کلیات
آیین‌نامه سرپرستی دانشجویان غیرایرانی در دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش‌عالیدانشجویی
آیین‌نامه شورای اسلامی شدن مراکز آموزشی فرهنگی
آیین‌نامه شورای تخصصی توسعه فرهنگ قرآنی فرهنگی
آیین‌نامه صدور مجوز تأسیس و فعالیت واحدهای پژوهشی غیردولتی (متشکل از اشخاص حقیقی) پژوهشی
آیین‌نامه عمومی مسابقات ورزشی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی دانشجویی
آیین‌نامه فعالیت‌های برون‌مرزی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و همکاری با دانشگاه‌های خارجی تشکیلات، مالی و معاملاتی
آیین‌نامه کانون‌های فرهنگی دانشجویان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالیفرهنگی
آیین‎نامه مؤسسات آموزش‌عالی حوزویتشکیلات، مالی و معاملاتی
آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی، پژوهشی و فناوریتشکیلات، مالی و معاملاتی
آیین‌نامه مهمانی و انتقال دانشجویان دوره‌های کاردانی و کارشناسی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی دولتی و غیردولتی دانشجویی
آیین‌نامه نحوه اعطای دکترای افتخاریآموزشی
آیین‌نامه نحوه‌ برگزاری گردهمایی‌های بین‌المللی اعضای هیات علمی
آیین‌نامه نحوه پذیرش دانشجو در دوره دکتری تخصصی (Ph.D) نوبت دومآموزشی
آیین‌نامه نحوه تأسیس و توسعه مناطق ویژه علم و فناوری کشور پژوهشی