آیین نامه‌ها و فرم‌ها- قوانین و مقررات

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۲۸۷ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری انتظامی، انضباطی و تخلفات
قانون رسیدگی به تخلفات اداری انتظامی، انضباطی و تخلفات
قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات پژوهشی
قانون تعطیل مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون اخذ مجوز قانونی دایر شده و می‌شود انتظامی، انضباطی و تخلفات
قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشیکلیات
قانون تشکیل، تقویت و توسعه بسیج دانشجویی فرهنگی
قانون تشکیل، تقویت و توسعه بسیج دانشجویی فرهنگی
قانون تسهیلات استخدامی ویژه فرزندان شاهد مصوبایثارگران
قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی دانشجویی
قانون تأسیس دانشگاه تهرانکلیات
قانون پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌عالی کشور دانشجویی
قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره‎های تحصیلات تکمیلی و تخصصی دانشجویی
قانون ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی "ایثارگران
قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کلیات
قانون الزام به پذیرش افراد واجد شرایط استفاده از سهمیه ایثارگران در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی کشور ایثارگران
قانون الحاق یک تبصره به‌عنوان تبصره 7 به ماده 3 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ایثارگران
قانون الحاق یک تبصره به قانون استخدام جانبازان، اسرا و افراد خانواده‌های شهدا، جانبازان از کار افتاده، اسرا و ‌مفقودالاثرهای انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و همچنین افرادی که حداقل 9 ماه متوالی یا یک‌سال متناوب داوطلبانه در جبهه خدمت نموده‌اند ایثارگران
قانون الحاق یک تبصره به بند ب ماده 20 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران دانشجویی
قانون الحاق یک تبصره به بند ب ماده 20 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران دانشجویی
قانون اعطای مدرک کارشناسی و بالاتر به حافظان کل قرآن آموزشی