آیین نامه‌ها و فرم‌ها- قوانین و مقررات

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۲۸۶ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
آیین‌نامه ارزشیابی صلاحیت علمی خبرگان بدون مدرک دانشگاهی آموزشی
آیین‌نامه ارزشیابی مدارک تحصیلی دانشگاه‌های خارج از کشوردانشجویی
آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی، پژوهشی و فناوریاعضای غیرهیأت علمی
آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی، پژوهشی و فناوریاعضای هیات علمی
آیین‌نامه استفاده از فرصت‌های مطالعاتی برای اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی اعضای هیات علمی
آیین‌نامه اعزام دانشجویان دکترای داخل به دوره‌های تخصصی خارج از کشوردانشجویی
آیین‌نامه اعطای ارز و تسهیلات به دانشجویان ایرانی دوره‌های فوق لیسانس و دکتری شاغل تحصیل خارج از کشور که از بورس یا ارز دولتی استفاده نمی‌کنند دانشجویی
آیین‌نامه اعطای ارز و تسهیلات به دانشجویان ایرانی دوره‌های فوق لیسانس و دکتری شاغل تحصیل خارج از کشور که از بورس یا ارز دولتی استفاده نمی‌کنند دانشجویی
آیین‌نامه اعطای بورس تحصیلی و اعزام دانشجو به خارج از کشوردانشجویی
آیین‌نامه امتحانات ورودی تحصیلات تکمیلی به استثنای دکترای تخصصی داخل دانشجویی
آیین‌نامه انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاه‌های خارج از کشور به دانشگاه‌ها، مؤسسه‌های آموزش‌عالی و مراکز پژوهشی داخل کشور دانشجویی
آیین‌نامه انجمن‌ها و اتحادیه‌های علمی دانشجویی (قدیمی)فرهنگی
آیین‌نامه برگزاری آزمون زبان‌های خارجی دانشجویی
آیین‌نامه برگزاری دوره‌های مشترک آموزش‌عالی با همکاری دانشگاه‌های خارجی آموزشی
آیین‌نامه بورس ترددی دانشجویی
آیین‌نامه پذیرش برگزیدگان علمی دوره کارشناسی برای ورود به دوره دکتریآموزشی
آیین‌نامه پذیرش دانشجویان خارجی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی جمهوری اسلامی ایران دانشجویی
آیین‌نامه پژوهانه (Grant) اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی پژوهشی
آیین‌نامه تأسیس مؤسسات آموزش‌عالی وابسته به سازمان‌های دولتی آموزشی
آیین‌نامه تأسیس مؤسسات و شرکت‌های خدمات اعزام دانشجو به خارج از کشوردانشجویی