آیین نامه‌ها و فرم‌ها- قوانین و مقررات

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۸۶ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
آیین نامه تشکیل قطب های علمی مصوب ۱۳۹۵پژوهشی
آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی، پژوهشی و فناوریتشکیلات، مالی و معاملاتی
نحوه تعیین و انتصاب رؤسای دانشگاهتشکیلات، مالی و معاملاتی
قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشورقوانین مرتبط
آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان دردوره تحصیلی دکتری -از سال ۹۴-۹۵ مصوب ۱۳۹۳/۰۳/۲۷ شورای هدایت استعدادهای درخشانآموزشی
آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی - پیوسته وناپیوسته مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ شورای عالی برنامه ریزیآموزشی
آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد مصوب ۱۳۹۴/۰۷/۰۴ شورای عالی برنامه ریزیآموزشی
قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی مصوب ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ مجلس شورای اسلامیدانشجویی
قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فسادقوانین مرتبط
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعاتقوانین مرتبط
قانون جرم سیاسیقوانین مرتبط
قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیمقوانین مرتبط
منشور حقوق شهروندیقوانین مرتبط
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرانکلیات
قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایرانکلیات
اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشوردانشجویی
قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشوردانشجویی
آیین نامه اجرایی قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشوردانشجویی
قانون اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشوردانشجویی
قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشوردانشجویی