نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۱۸ مورد.
عنواندانلود فایل
 
آیین نامه اجرایی قانون تعطیل موسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون مجوز قانونی دایر شده و می شود
آیین نامه اجرایی ماده ۳۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰
آیین نامه مستند سازی و تعیین بهره بردار اموال غیرمنقول دستگاههای اجرایی
تبصره ماده ۳۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
شیوه نامه رسیدگی به اختلافات موضوع تبصره ۸ ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
شیوه نامه رسیدگی و رفع اختلاف دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۸ تصویب نامه شماره ۲۱۲۷۶۷/ت۳۷۵۵۰ک مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۶
فصل پنجم قانون محاسبات عمومی کشور درخصوص اموال دولتی
قانون تعیین وضعیت املاک وقع در طرح های دولتی و شهرداری ها
قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی
لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی ، عمرانی و نظامی دولت
ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در خصوص اموال دولتی
کتابچه اموال غیر منقول
رأی وحدت رویه شماره۱۸۱ مورخ ۹۶/۰۳/۲۰ در خصوص ابطال بند ) و( دفترچه آزمون سراسری سال ۶۹۳۱ دانشگاهها و موسسات عالی کشور در اجرای مقررات ماده ۳۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۶۹۳۰ .
قانون برنامه پنجساله ششم توسعه
دستور العمل های دفتر حقوقی جهت رعایت دقیق مقررات قانونی و کاهش مراجعات و تنظیم امور جاری
قانون بودجه1392
قانون بودجه 1393
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران