آیین نامه‌ها و فرم‌ها- قوانین و مقررات

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۱۸ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
آیین نامه اجرایی قانون تعطیل موسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون مجوز قانونی دایر شده و می شودحقوقی
آیین نامه اجرایی ماده ۳۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰حقوقی
آیین نامه مستند سازی و تعیین بهره بردار اموال غیرمنقول دستگاههای اجراییحقوقی
تبصره ماده ۳۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولتحقوقی
شیوه نامه رسیدگی به اختلافات موضوع تبصره ۸ ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولتحقوقی
شیوه نامه رسیدگی و رفع اختلاف دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۸ تصویب نامه شماره ۲۱۲۷۶۷/ت۳۷۵۵۰ک مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۶حقوقی
فصل پنجم قانون محاسبات عمومی کشور درخصوص اموال دولتیحقوقی
قانون تعیین وضعیت املاک وقع در طرح های دولتی و شهرداری هاحقوقی
قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتیحقوقی
لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی ، عمرانی و نظامی دولتحقوقی
ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در خصوص اموال دولتیحقوقی
کتابچه اموال غیر منقولحقوقی
رأی وحدت رویه شماره۱۸۱ مورخ ۹۶/۰۳/۲۰ در خصوص ابطال بند ) و( دفترچه آزمون سراسری سال ۶۹۳۱ دانشگاهها و موسسات عالی کشور در اجرای مقررات ماده ۳۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۶۹۳۰ .حقوقی
قانون برنامه پنجساله ششم توسعهحقوقی
دستور العمل های دفتر حقوقی جهت رعایت دقیق مقررات قانونی و کاهش مراجعات و تنظیم امور جاریقوانین و مقررات
قانون بودجه1392قوانین و مقررات
قانون بودجه 1393قوانین و مقررات
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرانقوانین و مقررات