آیین نامه‌ها و فرم‌ها- تشکیلات، مالی و معاملاتی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۷ مورد از کل ۱۷ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
دستور تهیه‌ آیین‌نامه‌ نحوه‌ هزینه‌ کردن‌ بودجه سازمان‌ تدوین‌ کتب‌ علوم‌اسلامی و انسانیتشکیلات، مالی و معاملاتی
آیین‌نامه تشکیل شورای هماهنگی امور حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (موضوع ماده (13) دستورالعمل تشکیل شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی) تشکیلات، مالی و معاملاتی
آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی، پژوهشی و فناوریتشکیلات، مالی و معاملاتی
آیین‌نامه سازماندهی و تشکیلات دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشیتشکیلات، مالی و معاملاتی
دستورالعمل تشکیل شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی تشکیلات، مالی و معاملاتی
آیین‌نامه فعالیت‌های برون‌مرزی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و همکاری با دانشگاه‌های خارجی تشکیلات، مالی و معاملاتی
آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی، پژوهشی و فناوریتشکیلات، مالی و معاملاتی
آیین‎نامه مؤسسات آموزش‌عالی حوزویتشکیلات، مالی و معاملاتی
اساسنامه اصلاحی دانشگاه آزاد اسلامی تشکیلات، مالی و معاملاتی
اساسنامه دانشگاه پیام‌نور ‌تشکیلات، مالی و معاملاتی
اساسنامه دانشگاه تربیت مدرس مصوب تشکیلات، مالی و معاملاتی
اساسنامه سازمان مطالعه و تدوین کتب دانشگاهی در علوم اسلامی و انسانی تشکیلات، مالی و معاملاتی
اساسنامه شورای گسترش زبان و ادبیات فارسیتشکیلات، مالی و معاملاتی
استفاده دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و تحقیقاتی از کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی تشکیلات، مالی و معاملاتی
اصلاح موادی از اساسنامه دانشگاه تربیت مدرستشکیلات، مالی و معاملاتی
نحوه تعیین و انتصاب رؤسای دانشگاهتشکیلات، مالی و معاملاتی
تأسیس‌ سازمان‌ تهیه‌ و تدوین‌ کتب‌ علوم انسانی‌ و اسلامی تشکیلات، مالی و معاملاتی