آیین نامه‌ها و فرم‌ها- فرهنگی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۱ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
آیین‌نامه اتحادیه تشکل‌های اسلامی دانشگاهیان فرهنگی
آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل، تقویت و توسعه بسیج دانشجوییفرهنگی
آیین‌نامه انجمن‌ها و اتحادیه‌های علمی دانشجویی (قدیمی)فرهنگی
آیین‌نامه تشکل‌های اسلامی دانشگاهیان فرهنگی
آیین‌نامه تشکیل بسیج اساتید دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌عالی‌کشورفرهنگی
آیین‌نامه تشکیل کرسی‌های آزاد اندیشی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشیفرهنگی
آیین‌نامه جشنواره بین‌المللی فارابیفرهنگی
آیین‌نامه حفظ حدود آداب اسلامی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالیفرهنگی
آیین‌نامه شورای اسلامی شدن مراکز آموزشی فرهنگی
آیین‌نامه شورای تخصصی توسعه فرهنگ قرآنی فرهنگی
آیین‌نامه کانون‌های فرهنگی دانشجویان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالیفرهنگی
آیین‌نامه نحوه تشکیل و شرح وظایف کمیسیون موضوع ماده 4 فرهنگی
اساسنامه اتحادیه تشکل‌های اسلامی دانشجویی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌عالیفرهنگی
اساسنامه تشکیل انجمن علمی دانشجویی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالیفرهنگی
اساسنامه جایزه علمی- فناوری پیامبر اعظم(ص)فرهنگی
اساسنامه نهاد نمایندگان مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها فرهنگی
اصول حاکم بر دانشگاه اسلامی فرهنگی
تأسیس خانه ملّی گفت و گوی آزاد فرهنگی
تشکیل شورای هماهنگی فعالیت‌های قرآنی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌عالیفرهنگی
دستورالعمل آیین جشن دانش‌آموختگی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشیفرهنگی