آیین نامه‌ها و فرم‌ها- فرهنگی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۱ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
آیین‌نامه انجمن‌ها و اتحادیه‌های علمی دانشجویی (قدیمی)فرهنگی
نظام‌نامه هیأت حمایت از کرسی‎های نظریه‎پردازی، نقد و مناظره (ویژه معارف و علوم انسانی) فرهنگی
نحوه تشکیل و صدور مجوز تأسیس انجمن‌های علمی، ادبی و هنریفرهنگی
منشورتوسعه فرهنگ قرآنی فرهنگی
ماده واحده ایجاد زمینه و ظرفیت برای برگزاری موفق کرسی‌های آزاداندیشیفرهنگی
قانون تشکیل، تقویت و توسعه بسیج دانشجویی فرهنگی
قانون تشکیل، تقویت و توسعه بسیج دانشجویی فرهنگی
ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی فرهنگی
سیاست‌های راهبردی اسلامی شدن دانشگاه‌ها فرهنگی
دستورالعمل تشکیل باشگاه آزاداندیشی دانشگاهیان فرهنگی
دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه تشکل‌های اسلامی دانشگاهیان فرهنگی
دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه اتحادیه تشکل‌های اسلامی دانشگاهیان فرهنگی
دستورالعمل آیین جشن دانش‌آموختگی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشیفرهنگی
تشکیل شورای هماهنگی فعالیت‌های قرآنی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌عالیفرهنگی
تأسیس خانه ملّی گفت و گوی آزاد فرهنگی
اصول حاکم بر دانشگاه اسلامی فرهنگی
اساسنامه نهاد نمایندگان مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها فرهنگی
اساسنامه جایزه علمی- فناوری پیامبر اعظم(ص)فرهنگی
اساسنامه تشکیل انجمن علمی دانشجویی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالیفرهنگی
اساسنامه اتحادیه تشکل‌های اسلامی دانشجویی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌عالیفرهنگی