آیین نامه‌ها و فرم‌ها- پژوهشی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۲ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
تشکیل ستاد توسعه زیست‌فناوری پژوهشی
آیین‌نامه احراز استعدادهای برتر و نخبگی پژوهشی
تعاریف و ضوابط تأسیس مراکز تحقیقاتی پژوهشی
آیین نامه تشکیل قطب های علمی مصوب ۱۳۹۵پژوهشی
آیین‌نامه پژوهانه (Grant) اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی پژوهشی
آیین‌نامه تأسیس و راه‌اندازی پارک‌های علم و فناوری پژوهشی
آیین‌نامه صدور مجوز تأسیس و فعالیت واحدهای پژوهشی غیردولتی (متشکل از اشخاص حقیقی) پژوهشی
آیین‌نامه نحوه تأسیس و توسعه مناطق ویژه علم و فناوری کشور پژوهشی
آیین‌نامه نحوه تشکیل و فعالیت واحدهای پژوهشی در دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها پژوهشی
راهبردهای زیست‌فناوری پژوهشی
راهکارهای بهبود وضعیت نخبگان و استعدادهای برتر پژوهشی
سند راهبردی کشور در امور نخبگان پژوهشی
سیاست‌ها و راهبردهای ارتقا و توسعه فناوری نانو در جمهوری اسلامی ایرانپژوهشی
سیاست‌ها و ضوابط پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)پژوهشی
سیاست‎ها و راهکارهای کاهش مهاجرت نخبگانپژوهشی
اساسنامه بنیاد ملّی نخبگان کشور پژوهشی
اساسنامه پارک‌های علم و فناوری پژوهشی
اساسنامه شهرک‌های علمی و تحقیقاتی پژوهشی
اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی پژوهشی
اساسنامه نمونه صندوق‌های پژوهش و فناوری غیردولتی پژوهشی