آیین نامه‌ها و فرم‌ها- آموزشی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۵ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
آیین نامه آزمون دوره دکتری نیمه متمرکزآموزشی
آیین نامه آموزشی دوره دکتری (phd) مصوب ۱۳۹۴آموزشی
آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد مصوب ۱۳۹۴/۰۷/۰۴ شورای عالی برنامه ریزیآموزشی
آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی - پیوسته وناپیوسته مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ شورای عالی برنامه ریزیآموزشی
آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان دردوره تحصیلی دکتری -از سال ۹۴-۹۵ مصوب ۱۳۹۳/۰۳/۲۷ شورای هدایت استعدادهای درخشانآموزشی
آیین نامه شورای عالی برنامه ریزی آموزشیآموزشی
آیین‌نامه آزمون‌های نیمه متمرکز ورودی دوره دکتری آموزشی
آیین‌نامه آموزش‌های علمی- کاربردی آموزشی
آیین‌نامه اجرایی دروس پیش‌نیاز دانشگاهی برای دانشجویان دوره‌های کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد پیوسته تمام رشته‌های تحصیلی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی آموزشی
آیین‌نامه اجرایی قانون اعطای مدرک کارشناسی و بالاتر به حافظان کل قرآن مجید آموزشی
آیین‌نامه ارایه تسهیلات به برگزیدگان علمی برای ورود به دوره‌های تحصیلی بالاترآموزشی
آیین‌نامه ارزشیابی صلاحیت علمی خبرگان بدون مدرک دانشگاهی آموزشی
آیین‌نامه برگزاری دوره‌های مشترک آموزش‌عالی با همکاری دانشگاه‌های خارجی آموزشی
آیین‌نامه پذیرش برگزیدگان علمی دوره کارشناسی برای ورود به دوره دکتریآموزشی
آیین‌نامه تأسیس مؤسسات آموزش‌عالی وابسته به سازمان‌های دولتی آموزشی
آیین‌نامه تشکیل شورای تخصصی تحول و ارتقای علوم انسانیآموزشی
آیین‎نامه تشکیل شورای هدایت استعدادهای درخشان ویژه وزارت علوم، تحقیقات و فناوریآموزشی
آیین‌نامه تشکیل کلاس‌های پیش‌نیاز دروس دانشگاهی برای دانشجویان دوره‌های کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد پیوسته آموزشی
آیین‌نامه دوره دکترا (Ph.D) آموزشی
آیین‌نامه دوره دکترا (Ph.D)آموزشی