آیین نامه‌ها و فرم‌ها- آموزشی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۵۵ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
سیاست‌ها، حدود وظایف و نحوه فعالیت مراکز مجری آموزش‌های آزاد کشور آموزشی
دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه برگزاری دوره‌های مشترک آموزش‌عالی با همکاری دانشگاه‌های خارجیآموزشی
چگونگی حذف عنوان معادل از مدرک تحصیلی فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های خارج از کشورآموزشی
تصویب نامه درخصوص مدت طرح کارورزی دانش‌آموختگان دانشگاه‌هاآموزشی
اساسنامه مؤسسه آموزش‌عالی غیردولتی- غیرانتفاعیآموزشی
اساسنامه مؤسسه آموزش‌عالی علمی- کاربردیآموزشی
اساسنامه دانشگاه جامع تکنولوژی آموزشی
اساسنامه الگو برای مؤسسات آموزش‌عالی غیردولتی و غیرانتفاعی آموزشی
اساسنامه شورای گسترش حوزه‌های علمیهآموزشی
ارزیابی مدارک تحصیلی صادر شده مدیریت حوزه علمیه قم آموزشی
ادامه تحصیل فارغ‌التحصیلان دوره‌های کاردانی آموزشی
اجازه شرکت دارندگان مدارک معادل کاردانی و کارشناسی در آزمون ورودی مقطع تحصیلی بالاتر و حذف عنوان معادل از دانشنامه آنانآموزشی
آیین‎نامه تشکیل شورای هدایت استعدادهای درخشان ویژه وزارت علوم، تحقیقات و فناوریآموزشی
آیین‌نامه نحوه نظارت بر فعالیت مؤسسات آموزش‌عالی غیردولتی غیرانتفاعیآموزشی
آیین‌نامه نحوه تأسیس و فعالیت مؤسسات آموزش‌عالی آزاد آموزشی
آیین‌نامه نحوه پذیرش دانشجو در دوره دکتری تخصصی (Ph.D) نوبت دومآموزشی
آیین‌نامه نحوه اعطای دکترای افتخاریآموزشی
آیین‌نامه دوره کارشناسی ارشد ناپیوستهآموزشی
آیین‌نامه دوره کارشناسی ارشد ناپیوستهآموزشی
آیین‌نامه دوره دکترا (Ph.D) آموزشی