آیین نامه‌ها و فرم‌ها- ایثارگران

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۲۱ تا ۳۹ مورد از کل ۳۹ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
طرح استاد مشاور مصوب جلساتایثارگران
عدم شمول قانون ممنوعیت ادامه تحصیل کارگزاران کشور در ساعات اداریایثارگران
عدم شمول قانون ممنوعیت ادامه تحصیل کارگزاران کشور در ساعات اداریایثارگران
فصل اول- آیین‌نامه تسهیلات آموزشی ویژه دوره‌های کاردانی، کارشناسی ناپیوسته و پیوسته، ضمیمه آیین‌نامه آموزشی ایثارگران
فصل دوم- آیین‌نامه تسهیلات آموزشی دوره کارشناسی ارشد، ضمیمه آیین‌نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته ایثارگران
فصل سوم- آیین‌نامه تسهیلات آموزشی دوره دکترا، ضمیمه آیین‌نامه آموزشی مصوب جلسه ایثارگران
قانون الحاق یک تبصره به قانون استخدام جانبازان، اسرا و افراد خانواده‌های شهدا، جانبازان از کار افتاده، اسرا و ‌مفقودالاثرهای انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و همچنین افرادی که حداقل 9 ماه متوالی یا یک‌سال متناوب داوطلبانه در جبهه خدمت نموده‌اند ایثارگران
‌قانون الحاق یک تبصره به قانون ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی به دانشگاه‌ها و ‌مؤسسات آموزش‌عالیایثارگران
قانون الحاق یک تبصره به‌عنوان تبصره 7 به ماده 3 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ایثارگران
قانون الزام به پذیرش افراد واجد شرایط استفاده از سهمیه ایثارگران در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی کشور ایثارگران
قانون ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی "ایثارگران
قانون تسهیلات استخدامی ویژه فرزندان شاهد مصوبایثارگران
معافیت جانبازان از بازپرداخت بدهی به صندوق‌های رفاه دانشجویانایثارگران
موادی از قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ایثارگران
موادی از قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ایثارگران
موادی از قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی ایثارگران
موادی از قانون حمایت از آزادگان (‌اسرای آزاد شده) بعد از ورود به کشور ایثارگران
موادی از لایحه جامع خدمت‌رسانی به ایثارگرانایثارگران
موافقت اصولی با صدور مدرک تحصیلی افتخاری برای دانشجویان شهید مصوب جلسه 172 ایثارگران