آیین نامه‌ها و فرم‌ها- ایثارگران

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۲۱ تا ۳۹ مورد از کل ۳۹ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
ایجاد دفتر خاص رسیدگی به امور ایثارگران در دانشگاه‌ها مصوب جلسه 274 ایثارگران
‌آیین‌نامه اجرایی تبصره الحاقی قانون ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی به دانشگاه‌ها و ‌مؤسسات آموزش‌عالی ایثارگران
‌قانون الحاق یک تبصره به قانون ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی به دانشگاه‌ها و ‌مؤسسات آموزش‌عالیایثارگران
آزمون جانبازان روشندل در جهت ادامه تحصیل در مقاطع تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکترا) دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌عالی کشورایثارگران
معافیت جانبازان از بازپرداخت بدهی به صندوق‌های رفاه دانشجویانایثارگران
موادی از قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ایثارگران
موادی از قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ایثارگران
موادی از قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی ایثارگران
موادی از قانون حمایت از آزادگان (‌اسرای آزاد شده) بعد از ورود به کشور ایثارگران
موادی از لایحه جامع خدمت‌رسانی به ایثارگرانایثارگران
برئ‌الذمه شدن برخی از ایثارگران از کلیه دیون به صندوق رفاه دانشجویان- اصلاح ماده 15 اساسنامه صندوق رفاه دانشجویان ایثارگران
موافقت اصولی با صدور مدرک تحصیلی افتخاری برای دانشجویان شهید مصوب جلسه 172 ایثارگران
آیین‌نامه اجرایی آموزش‌عالی آزادگانایثارگران
آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح بند (ب) ماده (۴۴) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ایثارگران
آیین‌نامه اجرایی قانون الزام به پذیرش افراد واجد شرایط استفاده از سهمیه ایثارگران در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی کشور ایثارگران
آیین‌نامه اجرایی قانون تسهیلات استخدامی ویژه فرزندان شاهد (با اصلاحات بعدی)ایثارگران
آیین‌نامه اجرایی قانون تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالیایثارگران
آیین‌نامه اجرایی ماده 12 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی ایثارگران
آیین‌نامه اجرایی مواد 9 و 11 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی ایثارگران