نظریه هیات مشاورین دیوان عدالت اداری در خصوص ماده ۵۵ اصلاحی آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها و عدم لزوم انتصاب ذیحساب در دانشگاه ها​


تاریخ: ۲۵ فروردین ۱۳۹۴

شماره :۸۸/۴۶۴‌

معاون محترم حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

با سلام

بازگشت به نامه شماره ۱۰۶۶۷۱ مورخ ۹۳/۶/۲۲ در خصوص دادنامه شماره ۱۹۵- ۹۰/۵/۳ با موضوع: ابطال ماده ۵۵ اصلاحی آیین‎نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها‌، هیات عمومی دیوان عدالت اداری حسب دستور مورخ ۹۳/۱۲/۲۷ رییس محترم دیوان عدالت اداری به پیوست تصویر نظریه مورخ ۹۳/۷/۵ هیات مشاورین محترم ایشان جهت اطلاع ارسال می شود.
مهدی دربین

مدیر کل هیات عمومی دیوان عدالت اداری

دانلود فایل