قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور

قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب ۱۰/‏۶/‏۱۳۹۲‬ مجلس شورای اسلامی

لینک دانلود:

http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=1301

دانلود فایل