آیین نامه آموزشی دوره دکتری (phd) مصوب ۱۳۹۴

این آیین نامه مشتمل بر یک مقدمه، ۲۶ ماده و ۱۵ تبصره است در جلسه شماره ۸۷۱ مورخ ۲۴/‏۱۱/‏۹۴‬ شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری به تصویب رسید و اجرای آن برای دانشجویان ورودی سال تحصیلی ۱۳۹۵-۹۶ و پس از آن الزامی است.

دانلود فایل