ماده واحده مقررات سفرهای دانشجویی الحاقی به آیین‌نامه حفظ حدود و آداب اسلامی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی

مرجع تایید کننده: شورای عالی انقلاب فرهنگی

دانلود فایل