ماده واحده تجویز ارایه برخی از دروس به زبان غیرفارسی در واحدهای‌ بین‌المللی دانشگاه‌های تهران، علوم پزشکی تهران و صنعتی شریف در موارد خاص

مرجع تایید کننده: شورای عالی انقلاب فرهنگی

دانلود فایل