ماده واحده پیش‌بینی و اختصاص درس آشنایی با فرهنگ و ارزش‌های دفاع مقدس برای تدریس در دانشگاه‌ها و مدارس

مرجع تایید کننده: شورای عالی انقلاب فرهنگی

دانلود فایل