ماده واحده ایجاد زمینه و ظرفیت برای برگزاری موفق کرسی‌های آزاداندیشی

مرجع تایید کننده: شورای عالی انقلاب فرهنگی

دانلود فایل