ماده واحده امکان شرکت نمودن فرهنگیان دارای مدرک معادل در آزمون‌های مقاطع تحصیلی بالاتر

مرجع تایید کننده: شورای عالی انقلاب فرهنگی

دانلود فایل