عضویت یک نماینده از شورای گسترش حوزه‌های علمیه در شورای گسترش آموزش‌عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مرجع تایید کننده: شورای عالی انقلاب فرهنگی

دانلود فایل