ضوابط شمول تحصیل رایگان در دانشگاه‌ها برای حافظان کل قرآن کریم (موضوع بند 113 قانون بودجه سال 1390 کل کشور)

مرجع تایید کننده: شورای تخصصی توسعه فرهنگ قرآنی

دانلود فایل