سند چشم‌انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران،

مرجع تایید کننده: مقام معظم رهبری (دام ظله)

دانلود فایل