دستورالعمل تشکیل هیأت‌های اجرایی جذب استانی اعضای هیأت علمی (مدرسان) مراکز دانشگاه جامع علمی- کاربردی

مرجع تایید کننده: مجلس شورای اسلامی

دانلود فایل