دستورالعمل تشکیل شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی

مرجع تایید کننده: معاون حقوقی رییس جمهور

دانلود فایل