دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه تشکل‌های اسلامی دانشگاهیان

مرجع تایید کننده: هیأت‌های نظارت مرکزی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی

دانلود فایل