تشکیل شورای هماهنگی فعالیت‌های قرآنی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌عالی

مرجع تایید کننده: شورای عالی انقلاب فرهنگی

دانلود فایل