استفاده دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و تحقیقاتی از کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی

مرجع تایید کننده: شورای عالی انقلاب فرهنگی

دانلود فایل