اختصاص سهمیه به جانبازان قطع نخاعی برای پذیرش بدون آزمون در مقاطع تحصیلات تکمیلی

مرجع تایید کننده: شورای عالی انقلاب فرهنگی

دانلود فایل