آیین‌نامه تشکیل شورای هماهنگی امور حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (موضوع ماده (13) دستورالعمل تشکیل شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی)

مرجع تایید کننده: وزیر علوم

دانلود فایل